Rok 1956 przyniósł zmiany w prawie spółdzielczym

pozwalając na dynamiczny rozwój Spółdzielni Mieszkaniowych.

W grudniu 1956 zapadła decyzja 

                 o  wyrażeniu zgody na powstanie             

      Osiedla Młodych –

         nazywanego wcześniej – 

            Osiedlem Bezdomnych Kochanków.

Osobami odpowiedzialnymi za kształt 

architektoniczny Osiedla zostali inżynierowie –

Tadeusz Kobylański i Stefan Ciechanowicz.

W czerwcu „wręcz zerwano

rajzbretów” projektantów  

dokumentację pierwszego

budynku, aby  6 czerwca 1957 roku

położyć kamień węgielny

pod pierwszy blok.

Prace projektowe rozpoczęły się

w lutym 1957 roku.  W  maju

tego samego roku

zatwierdzono projekt

urbanistyczny Osiedla Młodych.

 
 

Osiedle Młodych powstawało

na terenie (dawnego Fortu XI „A”)

przekazanego spółdzielcom przez

władze wojskowe. Pierwszym

wybudowanym blokiem był budynek

określany mianem „klatkowca”.

3 stycznia 1959 roku oddano do użytku 

pierwsze mieszkania. Do końca roku

powstało łącznie 9 budynków

z 231 mieszkaniami. Dały one początek

“Osiedlu  Szaserów” – pierwszemu 

z dziewięciu osiedli

RSM „Osiedle Młodych”.   

Scroll to Top
Skip to content